Volvia Forsikring - den beste forsikringen til din Volvo

Frydenbø samarbeider med Volvia Forsikring - sammen gir vi deg den beste forsikringen til din VolvoVolvia Total Care er spesielt tilpasset til deg som kjøper Volvo hos oss som er autorisert Volvo forhandler, som har privat billeie eller ønsker forutsigbarhet.

Prat med en Frydenbø selger!

  
I Total Care ligger alle dekninger som er i Volvia Total, kasko, delkasko og ansvar, i tillegg til:

 • Forutsigbar pris i 3 år: Volvia Total Care sikrer deg en fordelaktig pris i 3 år, og med maks inntil 5 % økning pr. år. Forutsetter skadefri kjøring i perioden.
 • Care – Unik trafikkulykkesforsikring: Care sikrer deg rask og profesjonell behandling etter en trafikkulykke. Vårt nettverk av private sykehus og spesialister gir rask tilgang til privat behandling. Forsikringen omfatter bl.a. operasjon på privat sykehus, behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og psykolog, etterbehandling og rehabilitering. Care leveres i samarbeid med If Helseforsikring.

Volvia Total

For deg som har en inntil 8 år gammel bil. Total er vårt topp-produkt, i tillegg til Volvia Total Care. Total har alle dekninger som ligger i ansvar, delkasko og kasko i tillegg til en rekke andre fordeler:

 • Leiebil uten tidsbegrensning: Leiebil uten tidsbegrensing, så lenge forsikringen benyttes i en skadesak. Trenger du ikke leiebil, får du 250 kroner i dagserstatning.
 • Maskinskadedekning: Gjelder inntil bilen har kjørt 200 000 kjørte kilometer.
 • Totalskadedekning: Fabrikkny bil ved totalskade for biler nyere enn 3 år. Er bilen eldre enn 3 år, kan du oppnå 25 % ekstra erstatning.
 • Startleieforsikring for privatleiet bil (leasing): Blir bilen din totalskadet, erstatter vi startleie forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforholdet. Ingen begrensning på erstatningssum. Gjelder kun for privatleiet bil.
 • Feilfylling av drivstoff
 • Nøkkelforsikring

Volvia Kasko

Kasko er et godt produkt og sikrer deg godt mot forskjellige skadetilfeller som kan oppstå. Kasko inneholder alle dekninger som ligger under ansvar og delkasko, i tillegg til:

 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • Utgifter til assistanse i Europa utenfor Norden på reiser inntil 3 mnd. varighet
 • Leiebil (eller kontanterstatning) i inntil 14 dager
 • Bagasje inntil kr 10 000
 • Feilfylling av drivstoff – Skader oppstått som følge av feilfylling dekkes ved gyldig maskinskadedekning, så lenge skaden overstiger egenandelen.

Delkasko

Delkasko er et alternativ for deg som har en eldre bil, og som ikke trenger fulldekning. Delkasko inneholder alle dekninger som ligger i den obligatoriske ansvarsforsikringen, i tillegg til:

 • Brannskader
 • Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag
 • Smelteskader på elektrisk anlegg/kortslutning
 • Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr
 • Skade påført ved tyveri og innbrudd
 • Glassruteskader  – knusing og sprekker
 • Veihjelp gjennom Viking (egenandel kr 500)
 • Skade under ferge- eller togtransport

Ansvar

Ansvarsdekning er lovpålagt å ha på kjøretøyet. Dette er den rimeligste dekningen vi har. Ansvar dekker ikke skader på eget kjøretøy.

 • Personskader på fører og passasjer
 • Skader på personer utenfor kjøretøyet
 • Skade påført bygninger og andre gjenstander
 • Skader påført andre kjøretøy

Tilbakeleveringsforsikring
Tilbakeleveringsforsikring er en forsikring som kan tegnes på privatleiet bil (leasing), og som forsikrer deg mot store påkoster ved innlevering av bilen etter avsluttet avtale.

Forsikringen dekker skader som oppdages ved tilbakelevering av bilen og som vil medføre påkost for deg som leietaker. Erstatningen er begrenset til samlet 30 000 kroner (uten merverdiavgift) ved tilbakelevering, etter egenandel er trukket. Forsikringen kan dekke flere skader, og inntil 4 000 kroner (uten merverdiavgift) pr. skadetilfelle. Du betaler kun en egenandel, og bruk av forsikringen medfører ikke bonustap.

Forsikringen kan kjøpes som tillegg til produktet Volvia Kasko, Volvia Total og Total Care. Forsikringen kan kun kjøpes når bilen er ny og beholdes i hele perioden frem til tilbakelevering til forhandler.

Volvia Care™
Volvia Care™ er en unik trafikkulykkesforsikring som leveres i samarbeid med If Skadeforsikring. Denne tilleggsdekningen kan kjøpes som tillegg til alle dekninger.

Om du skulle komme ut for en ulykke med personskade, gir Volvia Care™ en ekstra trygghet for både fører og passasjerer. Med denne tilleggsforsikringen får du beste mulige behandling og rehabilitering på en av våre privatklinikker som inngår i Volvia Cares™ nettverk.

Dette omfattes av forsikringen:

 • Operasjon, sykehusbehandling og rehabilitering
 • Konsultasjon hos privat legespesialist
 • Behandling hos fysioterapeut/manuellterapeut og kiropraktor/naprapat
 • Behandling hos psykolog
 • Reseptbelagte medisiner
 • Reise og opphold
 • Krisepsykologi/psykologisk førstehjelp
 • Helsetelefon
 • Behandlingsgaranti
 • Bildediagnostikk

Prat med en Frydenbø selger!

  
Økonomisk trygghet

Inntil kr 100 000 ekstra erstatning
Er bilen din eldre enn 3 år og og blir kondemnert eller reparasjonskostnaden overstiger bilens verdi, erstatter vi markedsverdien på bilen +  25 % ekstra erstatning om du kjøper ny eller brukt Volvo hos en autorisert Volvo-forhandler. Maks inntil 100 000 kroner i ekstra erstatning. Inngår i vår totalskadedekning.
Produkt: Volvia Total og Total Care

Fabrikkny bil ved totalskade
Blir bilen din kondemnert, gir vi deg en helt fabrikkny bil av samme merke/type om du får en skade hvor reparasjonskostnadene overstiger 60 % av bilens nypris. Gjelder så lenge bilen din er nyere enn 3 år. Gjelder ikke ved privat billeie/leasing. Inngår i vår totalskadedekning.
Produkt: Volvia Total og Total Care

Leiebil uten tidsbegrensning
Du får leiebil i hele reparasjonstiden, helt uten tidsbegrensning, så lenge forsikringen benyttes ved skade. Trenger du ikke leiebil i perioden bilen din står på verksted, betaler vi deg kr. 250 pr. dag i erstatning i stedet for leiebil.
Produkt: Volvia Total og Total Care

Noen dager er mer klønete enn andre. Vi er med deg uansett.

Nøkkelforsikring
Om du blir frastjålet, mister eller får ødelagt nøkkelen, erstatter vi en ny nøkkel. Inntil 7 500 kroner, og maks en erstatning pr. år. Du betaler kun en egenandel på 400 kroner om du skulle miste nøkkelen. Du betaler ingen egenandel om nøkkelen blir stjålet og du anmelder tyveriet.
Produkt: Volvia Total og Total Care

Feilfylling av drivstoff
Vi dekker skader som følge av feilfylling av drivstoff. Du betaler en egenandel etter hvor langt bilen din har gått (se egenandel for maskinskade i vilkår). Feilfylling av drivstoff gir ikke bonustap, og du får leiebil i perioden bilen din er på verksted.
Produkt: Volvia Total og Total Care

Maskinskade
Forsikringen gjelder for skader eller feil som påvirker bilens funksjon og som skjer plutselig og uforutsett. Skade på motor og gir medfører ikke bonustap, og du får leiebil under hele reparasjonstiden. Du betaler kun en egenandel etter hvor langt bilen har kjørt. Forsikringen gjelder inntil 200.000 kjørte km. 
Produkt: Volvia Total og Total Care

Care trafikkulykkesforsikring
Care sikrer deg rask og profesjonell behandling etter en trafikkulykke. Vi har et nettverk av private sykehus og spesialister som gir rask tilgang til privat behandling. Forsikringen omfatter bl.a. operasjon på privat sykehus, behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og psykolog, etterbehandling og rehabilitering. Care leveres i samarbeid med If Helseforsikring. Kontakt oss, så forteller vi deg gjerne mer.
Produkt: Inkludert i Volvia Total Care, men kan kjøpes som tilleggsdekning på alle produkter.

Startleieforsikring for privatleiet bil
Blir bilen din totalskadet, erstatter vi startleie forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforholdet. Ingen begrensning på erstatningssum. Gjelder kun for privatleiet bil.
Produkt: Volvia Total og Total Care

Tryggheten du alltid har - uansett dekning

Reparasjon på autorisert Volvo verksted
Bilen din blir reparert kun på autoriserte Volvoverksteder. På et autorisert Volvoverksted er reparasjonsmetodene og analysesystemer skreddersydde for Volvo og videreutvikles stadig. Alle mekanikere har grundig utdanning om Volvoteknikk og de forskjellige modellene. Det gjør at du kan stole på at din mekaniker har rett og oppdatert kunnskap om din bil, og at verkstedet følger Volvos høye krav til sikkerhet og kvalitet.
Produkt: Alle produkter

Originale deler ved reparasjon
Om du skulle få en skade på bilen så garanterer vi reparasjon med Volvo originaldeler. En Volvo er laget av mer enn 5 000 kvalitetsdeler som er testet av Volvo og som samspiller med hverandre. Bruk av originale deler kan dessuten bidra til å opprettholde annenhåndsverdien på bilen din.
Produkt: Alle produkter

Fordeler for deg som Volvia-kunde

Inntil 10 % rabatt for sikkerhetsutstyr
Du kan oppnå inntil 10 % rabatt på forsikringen hvis bilen din er utstyrt med Volvo On Call og Driver Support Package. Volvo On Call alene gir 3 % rabatt på forsikringen og Driver Support gir 7 % alene. Har du begge deler vil du til sammen oppnå 10 % rabatt.

Rabatt for If fordelskunder
Er du fordelskunde i If (tidligere If Pluss kunde), vil du oppnå samme rabatt på bilen din hos oss. I tillegg er bil forsikret i Volvia Forsikring et tellende produkt i If fordelsprogram, og kan derfor være med på å øke rabatten du kan oppnå hos If, også på andre produkter du har forsikret.

Les mer om If fordelsprogram her

Reduksjon i egenandel

 • Ingen egenandel ved dyrepåkjørsel. Forutsetter at påkjørsel varsles til viltnemd eller politi umiddelbart på stedet.
 • Egenandelsreduksjon på kr 4 000 ved maks oppnådd bonus ( 75 % i mer enn 5 år)
 • Kr 0,- i egenandel ved ruteskift. Forutsetter bruk av autorisert Volvo verksted (kr 2000,- ved bruk av selvstendig aktør.

  
Prat med en Frydenbø selger!