Privatleasing - Privatleie

Frydenbø tilbyr PrivatLeie gjennom Volvo Car Finance - et leieprodukt som er tilpasset deg som ønsker å leie en bil i tre år. Søker du PrivatLeie gjennom Volvo Car Finance kan vi tilby økt handlefrihet da man ikke binder opp egenkapital, forutsigbare månedlige kostnader ved bilholdet, full bruksrett på bilen, og ikke minst er det enkelt og greit, kun ett fast månedsbeløp å forholde seg til.

FORDELER MED PRIVATLEIE

 • Du får en sikker og ny bil
 • Du har forutsigbarhet over månedlige kostnader
 • Du slipper å ta opp lån
 • Det registreres ikke som gjeld
 • Du trenger ikke å bekymre deg for bruktbilprisen og salg av bilen
 • Du har alltid ny bil med nybilsgaranti - aldri eldre enn 3 år
 • Gunstig for deg som ikke ønsker å binde opp kapital
 • Gunstig for deg som ønsker å bytte bil ofte
 • Privatleie gir deg et forutsigbart bilhold

  

FAKTA OM PRIVATLEIE

 • Finansieringsselskapet kjøper bilen av forhandler og leier ut til kunde
 • Registreres på Nordea Finans Norge AS med kunden som leietaker i vognkortet
 • Bilforhandler setter restverdien og garanterer for beløpet
 • Omfatter person- og varebiler
 • Normalt tilbys produktet kun for nye biler (førstegangsregistrerte i Norge)
 • Leietaker har ansvaret og betaler for alle driftskostnader, samt forsikring og evt skader
 • Månedsleien betales forskuddsvis, noe som ofte medfører to terminer på første faktura i tillegg til etableringsomkostninger og årsavgift
 • PrivatLeie kan tilby lav månedskost hovedsaklig fordi startleie og rabbatt fordeles over en kortere periode, rentene betales av bilens pris eks.mva. Produktet medfører normalt sett også mva. besparelse.
 • Ved kortere leieperiode enn 48 måneder utløses det et refusjonskrav av bilens mva. som automatisk blir kalkulert inn i månedsleien i våre systemer. 48 måneder omtales som minimumsperioden ved leasing av personbil

 

DE VANLIGSTE SPØRSMÅLENE

Spørsmål: Får jeg tilbake startleien ved leieperiodens slutt?

Svar: Nei, startleien ansees som egenkapital, og er med på å senke månedlig leie.

  

Spørsmål: Er jeg bundet til å leie bilen i hele leieperioden?

Svar: Det er mulig å komme seg ut av en PrivatLeie-avtale på følgende måter; overdragelse, utkjøp, eller kansellering av avtale. Dette medfører normalt sett en merkostnad.

  

Spørsmål: Får jeg fradrag i selvangivelsen for rentekostnadene?

Svar: Ved PrivatLeie er det ingen rentefradag

  

Spørsmål: Hva er overkjørte km?

Svar: Ved kontraktsinngåelse avtales det hvor langt en leietaker kan kjøre i perioden, antall km utover dette kan leietaker blir fakturert for. Dette kalles overkjørte km.

  

Spørsmål: Må jeg påregne en ekstrakost ved innleverig etter endt leieperiode?

Svar: Leietaker har ansvaret for å holde bilen i god stand. Eventuell unormal slitasje på bilen må dekkes av leietaker ved innlevering.